Urvalsstandard

English version

Välkommen till BAE Systems Bofors AB:s urvalsstandard


Konstruktionselement

Material

Ritningsregler

Svetsning

Ytbehandling

Tillsatsmaterial
00816983 Tillsatsmaterial, Dokumentförteckning

00816984 Tillsatsmaterial vid smältsvetsning


Kontrollmetoder
00811671 Kontroll av svetsmutterförband

00816987 Kontroll av svetsförband i stål och aluminium, Dokumentförteckning

00818611 Kontroll av svetsförband i stål och aluminium

    00818612 Instruktion för upprättande av kontrollinstruktioner för svetsade försvarsprodukter

    00818610 Svetsklasser

    00818619 Ultraljudsprovning av svetsskarvar i ferritiska stål

    00818616 Radiografisk provning av svetsskarvar

    00818621 Magnetpulverprovning av svetsar

    00818710 Penetrantprovning av svetsar

FSD-standard